Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-19

ZK-07-2012-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-07-2012-19
NázevZměna usnesení 0104/02/2010/ZK
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje změnu usnesení 0104/02/2010/ZK z důvodu změny parcelních čísel u dvou vykupovaných pozemků v k. ú a obci Vír.
OM dle výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje uskutečňuje výkup pozemků, zastavěných silnicí II/388, jejíž část byla zaměřena geometrickým plánem č. 390-87/2009. Po podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí bylo Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Bystřice nad Pernštejnem zjištěno, že u dvou vykupovaných pozemků došlo ke změně číslování parcel, a to z toho důvodu, že do katastru nemovitostí byl mezitím zapsán jiný GP, který též řeší danou oblast a dle něhož dva vykupované pozemky dostaly jiná parcelní čísla, než bylo uvedeno v GP č. 390-87/2009. Jedná se o pozemky par. č. 1055/58 a 1055/59 pro k. ú. a obec Vír. V katastru nemovitostí jsou tyto pozemky v současné době evidovány jako par. č. 1055/61 a 1055/60.
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu uvedeného usnesení nahrazením původního označení pozemků novým označením, vycházejícím z evidence katastru nemovitostí a to tak, že par. č. 1055/58 bude nahrazeno par. č. 1055/61 a par. č. 1055/59 nahrazeno par. č. 1055/60.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit výše uvedené usnesení tak, že původní parcelní čísla se nahradí parcelními čísly novými.
StanoviskaRada kraje svým usnesením č. 1730/33/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0104/02/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2010-35, př. 1 se pozemek par. č. 1055/58 nahrazuje pozemkem par. č. 1055/61 a pozemek par. č. 1055/59 se nahrazuje pozemkem par. č. 1055/60 pro k. ú a obec Vír.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz