Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-17

ZK-07-2012-17.doc  ZK-07-2012-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-07-2012-17
NázevPředání pozemků v k.ú. Heroltice u Jihlavy, v k.ú. Hruškové Dvory, v k.ú. Jihlava, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a v k.ú. Pávov k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl investorem stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice . Stavba byla zkolaudována a v současné době je část pozemků tvořící trvalý zábor stavby v k.ú. Heroltice u Jihlavy, v k.ú. Hruškové Dvory, v k.ú. Jihlava, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a v k.ú. Pávov, všechny v obci Jihlava vedena na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Stavba Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice byla do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předána na základě předávacího protokolu. Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se v souvislosti se stavbou Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice nabyté pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2012-17, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 1874/36/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2012-05, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 884 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-17, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz