Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-10

ZK-07-2012-10.doc  ZK-07-2012-10pr01.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-07-2012-10
NázevPředání pozemků v k.ú. Hodice k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina majetkoprávně vypořádal pozemky v minulosti zastavěné silnicí II/406 v k.ú. Hodice. V současné době jsou tyto pozemky vedeny na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků pod silnicí II/406 v rozsahu dle materiálu ZK-07-2012-10, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 1683/32/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2012-19, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 877 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-10, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz