Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-08

ZK-07-2012-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-07-2012-08
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika
Zpracoval L. Kettner
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1315/27/2012/RK rada kraje rozhodla o způsobu zadání veřejné zakázky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina. Na základě vyhodnocení podaných nabídek rozhodla rada kraje usnesením č. 1775/34/2012/RK vybrat nabídku uchazeče zakázky.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví v rámci rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na rok 2012 rezervuje finanční prostředky na realizaci této veřejné zakázky a doporučil radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522, položky 5901 s účelovým znakem 00000 o částku 3 460 100 Kč a zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 k zajištění závazku z této veřejné zakázky na dobu 4 let.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky souhlasí s navrženým řešením.
Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1847/35/2012/RK na 35. zasedání rady kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice o částku 3 460 100 Kč při současném zvýšení kapitoly Informatika § 3636 - Územní rozvoj o částku 3 460 100 Kč na realizaci veřejné zakázky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz