Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-03

ZK-07-2012-03.doc  ZK-07-2012-03pr01.xls  ZK-07-2012-03pr02.xls  ZK-07-2012-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-07-2012-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Zpracoval3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje pro: jednání zastupitelstva kraje č. 7/2012 dne 27. 11. 2012 zpracovali: vedoucí odborů a samostatných oddělení, D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuA) Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:
Rada kraje se naposledy zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 28. 8. 2012. Rozhodla o počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2012 na 431 (usnesení číslo 1530/29/2012/RK). Rada kraje navýšila 1 pracovní místo na dobu určitou do 30. 6. 2015 pro realizaci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině , který Kraj Vysočina podal do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podpora projektu byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR přiznána Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OP LZZ/3.4/76/00238 ze dne 28. 6. 2012. V uvedeném období ke změně v počtech zaměstnanců zařazených od krajského úřadu nedošlo.
Organizační struktura krajského úřadu je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu
(ZK-07-2012-03, př. 1). Tabulkových pracovních míst na krajském úřadě je ve sledovaném období 431, z toho obsazených k 1. 11. 2012 je 424 pracovních míst. Na obsazení ostatních 7 pracovních pozic proběhla, probíhají nebo jsou připravována výběrová řízení či se čeká na nástup zaměstnanců.
Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 9. 11. 2012.
Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-07-2012-03, př. 2).
Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

B) Informace týkající se činnosti krajského úřadu:
Textová informace o hlavních záležitostech zpracovávaných Krajským úřadem Kraje Vysočina za období od 18. 9. 2012 do 9. 11. 2012 s výhledem do 27. 11. 2012 je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-07-2012-03, př. 3).
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 27. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz