Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-111

ZK-05-2012-111.doc  ZK-05-2012-111pr01.doc  ZK-05-2012-111pr02.pdf  ZK-05-2012-111pr03.doc
Číslo materiálu111
Číslo jednacíZK-05-2012-111
NázevPoskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013 - dodatek smlouvy
Zpracoval P. Panovec, K. Kotrba
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuČeské republice bylo přiděleno pořadatelství Mistrovství světa 2013 v biatlonu. Toto mistrovství se bude konat v areálu Sportovního klubu Nové Město na Moravě (dále jen SK Nové Město na Moravě), který se stal zároveň organizátorem celé této významné akce. Jedná se o dosud největší a nejvýznamnější sportovní událost, která se na území kraje Vysočina uskuteční. Zástupci Sportovního klubu Nové Město na Moravě, IČO: 43378480, na základě usnesení č. 0158/02/2011/ZK, obdrželi investiční dotaci ve výši 60 000 tis. Kč. Čerpání dotace upravuje smlouva ID O00014 (materiál ZK-05-2012-111, př. 1).
Zástupci Sportovního klubu Nové Město na Moravě požádali o úpravu smlouvy (materiál
ZK-05-2012-111, př. 2) ve smyslu možnosti čerpání finančních prostředků ve výši 21,5 mil. Kč na základě předložení dílčí zprávy ve struktuře pro závěrečnou zprávu.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu navrhuje Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě ID O00014, který by umožnil čerpání finančních prostředků do konce tohoto roku.
Mistrovství světa v biatlonu 2013 bude největší sportovní akcí v historii Kraje Vysočina, při které se očekává návštěva cca 200 000 diváků přímo v Novém Městě na Moravě a cca 350 mil. diváků u televizních obrazovek po celém světě a Kraj Vysočina má eminentní zájem na zdárném průběhu příprav tohoto mistrovství.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě ID O00014 dle materiálu ZK-05-2012-111, př. 3.
Odpovědnost odbor školství mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz