Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-108

ZK-05-2012-108.doc  ZK-05-2012-108pr01.xls  ZK-05-2012-108pr02.doc  ZK-05-2012-108pr03.xls
Číslo materiálu108
Číslo jednacíZK-05-2012-108
NázevNávrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá návrh na dofinancování sociálních služeb na rok 2012. Jedná se o služby, kde je žádoucí rozšíření kapacity (např. osobní asistence, jež se poskytuje bez časového omezení a umožňuje seniorům nebo osobám zdravotně postiženým setrvat v přirozeném prostředí, nebo se jedná o novou službu, jejíž vznik je krajem podporován), nebo svou činností podporují vzdělávání a integraci osob se zdravotním postižením. Potřebný objem finančních prostředků k pokrytí této pomoci NNO pro zajištění poskytování sociálních služeb činí 3 337 000 Kč. Mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude částka rozdělena dle materiálu ZK-05-2012-108, př. 1. Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky po určitém druhu sociálních služeb v kraji při zachování personálního zabezpečení s úrovní odměňování odpovídající obdobným službám. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2.
Poskytnutí dotace bude řešeno rozpočtovou změnou v rámci kapitoly Sociální věci.
Návrh řešení Doporučujeme schválit poskytnutí dotace na rok 2012 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 3 337 000 Kč dle materiálu ZK-05-2012-108, př. 1. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou, jejíž vzor je uveden v materiálu ZK-05-2012-108, př. 2.
Poskytnutí dotace bude řešeno rozpočtovou změnou v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-05-2012-108, př. 3.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 1662/31/2012/RK zastupitelstvu kraje:

* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-31-2012-39, př. 3;
* vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci příjemcům dotace, u nichž je rozhodnutí poskytnout dotaci v kompetenci rady kraje;
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 337 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-31-2012-39, př. 1;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2012-39, př. 2;
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci příjemcům dotace, u nichž je rozhodnutí poskytnout dotaci v kompetenci rady kraje;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-05-2012-108, př. 3;
* vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2012-108, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 337 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2012-108, př. 1.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz