Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-107

ZK-05-2012-107.doc  ZK-05-2012-107pr01.xls  ZK-05-2012-107pr02.doc
Číslo materiálu107
Číslo jednacíZK-05-2012-107
NázevNávrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
Zpracoval J. Bína, J. Kumpa
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuRada kraje vyhlásila na jednání dne 14. 8. 2012 výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Výzva i kritéria, která v ní byla stanovena, byla určena k tomu, aby kraj ze svého rozpočtu podpořil projekty, které nabízejí širokou škálu aktivit, jsou časově dobře dostupné, otevřené pro všechny zájemce, podporují rozvoj zapojených osob a spolupracují s místní komunitou. Na základě této výzvy byly shromážděny žádosti poskytovatelů, jejichž požadavky překračovaly rozpočtovanou částku 758 000 Kč. Vyhodnocením tohoto dotačního řízení se zabývala hodnotící komise jmenovaná radou kraje a doplněná jednotlivými kluby zastupitelů. Na základě posouzení jednotlivých žádostí v této komisi byly navrženy dotace v celkové výši 758 000 Kč tak, aby nebyla překročena rozpočtovaná částka.
Předložené žádosti prokázaly, že projekty v oblasti prorodinné politiky jsou důležitou součástí nabídky sociálně orientovaných aktivit v Kraji Vysočina. Poskytovatelé těchto programů v průběhu celého týdne nabízí svým uživatelům aktivity zaměřené na možnost dalšího vzdělávání, osobnostní rozvoj, nové náměty na vyplnění volného času, možnost sdílení a konzultací problémů v oblasti rodinného života a maminkám na mateřské nebo rodičovské dovolené potom možnost prevence sociální izolace.
Návrh řešení Navrhujeme poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky dle materiálu ZK-05-2012-107, př. 1. Dále navrhujeme schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2012-107, př. 2.
StanoviskaRada kraje doporučila svým usnesením č. 1664/31/2012/RK zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 758 000,- Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-31-2012-107, př. 1;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2012-107, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši
758 000,- Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu ZK-05-2012-107, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2012-107, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz