Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-106

ZK-05-2012-106.doc  ZK-05-2012-106pr01.doc  ZK-05-2012-106pr02.doc
Číslo materiálu106
Číslo jednacíZK-05-2012-106
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou politiku obcí
Zpracoval M. Homolka, J. Bína, V. Švarcová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu projektů prorodinné politiky obcí. Program umožní rozvíjet nová řešení a nástroje vytváření podmínek příznivých pro život rodin na úrovni obcí. Jeho vyhlášení bude jedním z kroků, které naplňují nově schválenou koncepci rodinné politiky (schválena v červnu 2012). Program upřednostňuje podporu obcí, které vytvoří a schválí koncepční dokument rodinné politiky, vyčlení finanční prostředky na jeho realizaci a budou mít záměr zúčastnit se soutěže Obec příznivá rodině. Preferovány budou také projekty, které budou počítat s udržitelností aktivit.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 1 mil. Kč na podporu prorodinné politiky obcí. Výzva grantového programu je připojena v materiálu ZK-05-2012-106, př. 1.
Grantový program předpokládá výši dotací v rozpětí od 40 do 150 tis. Kč a spoluúčast obce ve výši 40 %. Žadatel může podat pouze jeden projekt.
V materiálu ZK-05-2012-106, př. 2 je návrh podrobného hodnocení specifických kritérií.
StanoviskaRada kraje doporučila svým usnesením 1665/31/2012/RK vyhlásit grantový program Podporujeme prorodinnou politiku obcí dle materiálu ZK-05-2012-106, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Podporujeme prorodinnou politiku obcí dle materiálu ZK-02-2012-106, př. 1.
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
* ................................ předsedou řídicího výboru grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí ;
* garantem grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí odbor sociálních věcí a zástupce garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Marka Homolku s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz