Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-105

ZK-05-2012-105.doc  ZK-05-2012-105pr01.doc
Číslo materiálu105
Číslo jednacíZK-05-2012-105
NázevAktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
Zpracoval J. Bína, V. Kraclová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb je dokument, který kraj zpracovává a schvaluje podle zákona o sociálních službách. Slouží především jako podklad pro dotační řízení MPSV, ale také pro získávání evropských prostředků k financování provozu nebo investičních akcích. Stávající Střednědobý plán je platný od roku 2010 a jeho aktualizace byla zpracována s platností do roku 2014.
Aktualizace střednědobého plánu vycházela z jednání v pracovních skupinách a z analýz, které pracovní skupiny provedly s tím, že některé rozvojové kroky jsou podmíněné získáním vhodných finančních zdrojů. Do plánu jsou nově zahrnuty také sociální služby, jejichž financování doporučila Komise sociální a pro protidrogovou problematiku na svých jednáních. V plánu jsou naznačeny také oblasti možného rozvoje sociálních služeb v souvislosti s identifikací nedostatečné nabídky.
Vzhledem k očekávaným změnám v systému financování sociálních služeb byla provedena aktualizace střednědobého plánu s tím, že v případě změny financování od roku 2014 bude v příštím roce aktualizován. Pokud by změna byla odložena, bude kraj vycházet ze schválené podoby i v roce 2014.
Návrh řešení Předkládáme zastupitelstvu kraje ke schválení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - Aktualizaci pro rok 2012 - 2014. Materiál byl projednáván a připomínkován také v Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky. Pokud bude obsah materiálu schválen zastupitelstvem jako konečný, bude zajištěno zpracování jeho grafické podoby.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 1666/31/2012/RK zastupitelstvu kraje
rozhodnout schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - Aktualizaci pro rok 2012 - 2014 dle materiálu RK-31-2012-43, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - Aktualizaci pro rok 2012 - 2014 dle materiálu ZK-05-2012-105, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz