Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-95

ZK-05-2012-95.doc  ZK-05-2012-95pr01.doc  ZK-05-2012-95pr02.doc
Číslo materiálu95
Číslo jednacíZK-05-2012-95
NázevZměna zřizovací listiny příspěvkových organizací Ústav sociální péče Zboží a Domov důchodců Ždírec
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem příspěvkových organizací Ústav sociální péče Zboží (dále též ÚSP Zboží) a Domov důchodců Ždírec.
Ředitel ÚSP Zboží požádal o změnu názvu příspěvkové organizace na Domov ve Zboží z důvodu trendu současné legislativy a pozitivnějšího vnímání nového názvu veřejností i samotnými klienty v případě schválení změny.
Ředitelka Domova důchodců Ždírec požádala o změnu zřizovací listiny v části doplňková činnost. Jde o provozování hostinské činnosti, na kterou si již organizace vyřídila živnostenské oprávnění. Důvodem je možnost vaření a prodeje obědů cizím strávníkům (lidem z obce, návštěvám, seniorům z obce i okolí apod.) a provozování bufetu (malého občerstvovacího zařízení v recepci pro uživatele, návštěvy a zaměstnance).
Návrh řešení Změna názvu Ústavu sociální péče Zboží a rozšíření doplňkové činnosti Domova důchodců Ždírec jsou formou dodatku zapracovány do stávajícího znění zřizovacích listin těchto organizací. Zastupitelstvu kraje se doporučuje schválení návrhů těchto dodatků, obsažených v materiálu ZK-05-2012-95, př. 1 - 2. Změny jsou pro přehlednost v textu dodatků vyznačeny. Účinnost rozšíření doplňkové činnosti Domova důchodců Ždírec je navrhována ke dni schválení a účinnost změny názvu ÚSP Zboží k 1. 1. 2013.
Zároveň byla v případě Domova důchodců Ždírec dodatečně promítnuta i změna názvu kraje jako zřizovatele.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1522/29/2012/RK ze dne 28. 8. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2012-37, př. 1;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2012-37, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-95, př. 1;
* Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-95, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených organizací
Termín 1. 1. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz