Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-94

ZK-05-2012-94.doc  ZK-05-2012-94pr01.doc
Číslo materiálu94
Číslo jednacíZK-05-2012-94
NázevUdělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
Zpracoval K. Lisá
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Podzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě koná od roku 1991. Jeho prvotním cílem bylo zprostředkování kontaktů mezi novými nakladatelstvími a knihkupci. Tyto odborné kontakty a kontrakty jsou dodnes důležitou součástí veletrhu. Druhým důležitým momentem je velká účast malých a začínajících i exkluzivněji zaměřených nakladatelů, díky nimž se Podzimní knižní veletrh stal nejširší přehlídkou současné české knižní produkce. V průběhu let se k Podzimnímu knižnímu veletrhu přidružilo mnoho doprovodných programů pořádaných kulturními institucemi nejen z Havlíčkova Brodu. Od roku 2000 je v rámci konání knižního veletrhu pořádána řada autogramiád a autorských čtení mnoha významných českých spisovatelů. V současnosti patří Podzimní knižní veletrh k největším knižním veletrhům v České republice a má dobré jméno jak v odborných kruzích, tak i mezi čtenáři. V Havlíčkově Brodě vystavuje každoročně své knihy přibližně 180 nakladatelů. V loňském roce navštívilo veletrh cca 16 000 návštěvníků, v bohatém doprovodném programu vystoupila řada známých českých spisovatelů, spisovatelek a dalších významných osobností.
Letošní ročník Podzimního knižního veletrhu se uskuteční v termínu 19. a 20. října 2012 a budou zde udělovány ceny za nejkrásnější knihy v těchto kategoriích: Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, Cena města Havlíkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu, Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu. Knihy k ocenění bude vybírat porota, složená z odborných pracovníků kulturních organizací Kraje Vysočina, formou bodového hodnocení knih zaslaných do soutěže. Na veletrhu bude uveden ve světové premiéře nový román jednoho z nejvýznamnějších českých autorů Jiřího Kratochvila, který dal veletrhu motto: Knihy a sny. Účast na veletrhu přislíbil Michal Viewegh a Martin Reiner. Ceny za nejkrásnější knihy 22. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu - v pátek 19. října 2012 ve 20 hodin v Havlíčkově Brodě v sále Staré radnice. Nad výše uvedenou soutěží převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 28. 8. 2012 usnesením č. 1517/29/2012/RK rozhodla o poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2012-94, př. 1. Cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky. Udělení ceny kraje proběhne dne 19. října 2012 při slavnostním vyhlášení nejkrásnějších knih veletrhu.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina udělit v rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny.
Udělování cen kraje je podle § 35 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomocně vymezeno zastupitelstvu kraje, z tohoto důvodu je materiál předkládán k projednání zastupitelstvu kraje.
Finanční prostředky spojené s udělením Ceny Kraje Vysočina v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2012.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, v kapitole Kultura, § 3319 je uvažováno s částkou celkem 60 tis. Kč na udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy.
Odbor informatiky: Poskytnutí daru je zaevidováno v systému eDotace - ID O00437
Rada Kraje Vysočina materiál na svém zasedání dne 28. 8. 2012 projednala a usnesením č. 1517/29/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz