Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-92

ZK-05-2012-92.doc  ZK-05-2012-92pr01.pdf
Číslo materiálu92
Číslo jednacíZK-05-2012-92
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012 na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón.

Uzávěrka GP Památkově chráněná území 2012 byla dne 30. 6. 2012. Bylo doručeno celkem 28 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 137 349 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 600 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 11. a 24. července 2012. 3 projekty byly vyřazeny z důvodu administrativního nesouladu žádosti s výzvou programu a 2 projekty byly vyřazeny z důvodu nesplnění základního kritéria - soulad projektu s výzvou programu. Zbývajících 23 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z hodnocených žádostí je 19 žádostí navrženo k poskytnutí dotace a 4 žádosti jsou navrženy k neposkytnutí dotace z důvodu vyčerpání alokované částky na daný program. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena celá částka ve výši 1 600 000 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2012-92, př. 1.
StanoviskaRada Kraje Vysočina
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2012 a usnesením č. 1412/28/2012/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2012-92, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz