Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-86

ZK-05-2012-86.doc  ZK-05-2012-86pr01.pdf  ZK-05-2012-86pr02.doc  ZK-05-2012-86pr03.pdf
Číslo materiálu86
Číslo jednacíZK-05-2012-86
NázevPoskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka
Zpracoval D. Tlustá
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Podhůří Mařenky, se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, IČO 70875529 (dále jen příjemce ) na realizaci projektu Výstavba rozhledny na vrchu Mařenka (dále jen projekt ). Smlouva o poskytnutí podpory je obsahem materiálu ZK-05-2012-86, př. 3.
Příjemce požádal dopisem ze dne 21. 8. 2012 Kraj Vysočina o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 30. 11. 2012, a zároveň o prodloužení termínu pro doručení závěrečné zprávy, a to do 31. 12. 2012. Celé znění žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2012-86, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2012-86, př. 2.
Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaRada Kraje Vysočina: Na svém jednání dne 28. 8. 2012 doporučila rada kraje usnesením č. 1557/29/2012/RK navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2012-72, př. 2. ).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2012-86, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz