Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-85

ZK-05-2012-85.doc  ZK-05-2012-85pr01.pdf  ZK-05-2012-85pr02.pdf
Číslo materiálu85
Číslo jednacíZK-05-2012-85
NázevFond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2012
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2012 (dále jen program). Tento program je určen k spolufinancování oprav, rekonstrukcí nebo výstavby veřejného osvětlení v místních částech obcí a v místních částech měst kraje s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 20. 6. 2012. Bylo doručeno celkem 50 žádostí s celkovým finančním požadavkem
4 445 994 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 2 500 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konala dne 11. 7. a 6. 8. 2012. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 11 žádostí. Zbývajících 39 žádostí postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem bodování žádostí je 28 žádostí navržených k podpoře v požadované výši a 1 žádosti ve snížené výši (z důvodu dočerpání finanční alokace programu). Zůstatek finanční alokace programu činí 0 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) na základě usnesení řídícího výboru programu č. 001/02/2012/ŘvGP279 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2012-85, př. 1 a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2012-85, př. 2.
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 28. 8. 2012 usnesením č. 1559/29/2012/RK doporučila navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-29-2012-74, př. 1; nedoporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-29-2012-74, př. 2. ).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2012-85, př. 1;
* neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2012-85. př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz