Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-84

ZK-05-2012-84.doc  ZK-05-2012-84pr01.doc  ZK-05-2012-84pr02.xls  ZK-05-2012-84pr03.doc  ZK-05-2012-84pr04.doc  ZK-05-2012-84pr05.doc
Číslo materiálu84
Číslo jednacíZK-05-2012-84
NázevBezúplatný převod majetku státu (Úřad práce v Jihlavě) do majetku kraje za účelem podpory středoškolského vzdělávání
Zpracoval M. Pech, K. Ubr
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší nabytí movitých věcí od státu (Úřadu práce v Jihlavě) za účelem středoškolského vzdělávání.
Na základě upozornění ředitele Střední školy stavební Jihlava jednal Kraj Vysočina s Úřadem práce v Jihlavě o možnosti bezúplatně získat pro účely zajištění veřejné služby - středoškolského vzdělávání movité věci, které se staly nepotřebné z důvodu jiného využití budovy vzdělávacího centra Erudic. Úřad práce vyhověl žádosti kraje a nyní je potřebné uzavřít smlouvu a předat majetek k hospodaření středním školám. S ohledem na množství majetku, jeho charakter a další souvislosti (např. rekonstrukce areálu Helenín, projekt Od myšlenky k výrobku , počet žáků v technických oborech) je navrženo majetek předat k hospodaření Střední škole stavební Jihlava, Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř a Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice. Dle podmínek smlouvy budou tyto školy povinny o majetek pečovat nejméně po dobu následujících 5 let.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání návrh smlouvy (materiály ZK-05-2012-84, př. 1 a ZK-05-2012-84, př. 2) a dodatky ke zřizovacím listinám (ZK-05-2012-84, př. 3,
ZK-05-2012-84, př. 4, ZK-05-2012-84, př. 5). V současné době dochází ještě k upřesňování majetku, seznam věcí se proto ještě může měnit. Postup byl projednán s ekonomickým odborem.
StanoviskaRada kraje usnesením 1599/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012:
rozhodla nabýt movitý majetek do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálů RK-30-2012-25, př. 1 a RK-30-2012-25, př. 2;
a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu RK-30-2012-25, př. 3;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 dle materiálu RK-30-2012-25, př. 4;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu RK-30-2012-25, př. 5.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu ZK-05-2012-84, př. 3;
* Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 dle materiálu ZK-05-2012-84, př. 4;
* Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu ZK-05-2012-84, př. 5.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz