Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-83

ZK-05-2012-83.doc  ZK-05-2012-83pr01.doc  ZK-05-2012-83pr02.pdf  ZK-05-2012-83pr03.pdf  ZK-05-2012-83pr04.xls  ZK-05-2012-83pr05.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíZK-05-2012-83
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Střední školu obchodu a služeb na projekt UMBESA
Zpracoval M. Pech, K. Ubr, J. Šupková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší podporu mezinárodního projektu zaměřeného na podporu regionálních zemědělských a potravinářských produktů na obou stranách hranice (Rakousko a Česko).
Střední škola obchodu a služeb Jihlava (dále jen Střední škola ) je finančním partnerem projektu M00225 UMBESA - Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel , dále jen Projekt). Vedoucím partnerem Projektu je Ressourcen Management Agentur (RMA), koordinátorem na české straně je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Právě ta navrhla partnerství Střední škole. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 (dále OP AT-CZ ).
Střední škola obdržela informaci o schválení Projektu (původní znění a český překlad jsou v materiálech ZK-05-2012-83, př. 2 a ZK-05-2012-83, př. 3.) a požádala o podporu formou bezúročné půjčky ve výši 1 300 000 Kč z rozpočtu kraje na předfinancování aktivit Projektu. Předpokládané cash flow Projektu je uvedeno v materiálu ZK-05-2012-83, př. 4 a zohledňuje zkušenosti s lhůtami vyplácení prostředků z jiného projektu financovaného v rámci programu mezinárodní spolupráce.
Zapojení Střední školy do Projektu a závazek na zajištění předfinancování a spolufinancování projednalo zastupitelstvo kraje na svém zasedání v březnu 2012 a přijalo usnesení 0147/02/2012/ZK (úplné znění usnesení je v materiálu ZK-05-2012-83, př. 5). Součástí usnesení je mimo jiné záměr kraje poskytnout Střední škole v roce 2012 bezúročnou půjčku do výše 1 300 000 Kč za účelem předfinancování aktivit Projektu.
Návrh řešení V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 0147/02/2012/ZK ze dne 27. 3. 2012 navrhuje OŠMS orgánům kraje poskytnout Střední škole bezúročnou půjčku (materiál ZK-05-2012-83, př. 1) a provést rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 1 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště.
StanoviskaRada kraje usnesením 1603/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012:
souhlasila dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k realizaci projektu M00225 dle materiálu RK-30-2012-57, př. 1 se Střední školou obchodu a služeb Jihlava za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi koordinátorem nebo nositelem projektu a Střední školou obchodu a služeb Jihlava;
a doporučuje zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout půjčku ve výši 1 300 000 Kč Střední škole obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591, za účelem realizace projektu M00225 Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel dle materiálu RK-30-2012-57, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi koordinátorem nebo nositelem projektu a Střední školou obchodu a služeb Jihlava;
* schválit převod finančních prostředků ve výši 1 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště za účelem poskytnutí půjčky Střední škole obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel .
Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace ID O00059.0005.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku ve výši 1 300 000 Kč Střední škole obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591, za účelem realizace projektu M00225 Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel dle materiálu ZK-05-2012-83, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi koordinátorem nebo nositelem projektu a Střední školou obchodu a služeb Jihlava;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště za účelem poskytnutí půjčky Střední škole obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel .
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz