Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-79

ZK-05-2012-79.doc  ZK-05-2012-79pr01.pdf  ZK-05-2012-79pr02.doc
Číslo materiálu79
Číslo jednacíZK-05-2012-79
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a. s.
Zpracoval P. Panovec, K. Kotrba
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuVedení FC Vysočina se na Kraj Vysočina obrátilo s žádostí o finanční podporu na činnost klubu v roce 2012 (materiál ZK-05-2012- př. 1). V letošním roce se podařilo postoupit do naší nejvyšší fotbalové soutěže, což lze považovat za velmi významnou událost pro širokou sportovní veřejnost. Za celým úspěchem stojí bezesporu i dlouhodobá a systematická práce s mládeží, na které se Kraj Vysočina dlouhodobě finančně podílí. Postup do Gambrinus ligy však sebou přináší zvýšenou finanční náročnost na provoz celého sportovního klubu. Představitelé klubu žádají Kraj Vysočina v doručené žádosti o podporu ve výši 2 400 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS, po prostudování žádosti a vzhledem k vynikající dlouhodobé práci s mládeží v celém regionu, navrhuje poskytnout FC Vysočina Jihlava finanční podporu formou daru na základě přiložené smlouvy (mat. ZK-05-2012-79, př. 2). Činnost tohoto klubu má veliký význam pro rozvoj fotbalu v celém kraji a napomáhá ke zviditelnění Kraje Vysočina jako mladého a zdravého regionu. Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou rozpočtovány prostředky na poskytnutí daru, OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu o částku 2 100 000 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.
Dar je evidován v systému e-dotace pod O00441.0001.
StanoviskaRada kraje
svým usnesením č. 1540/29/2012/RK
doporučuje
zastupitelstvu kraje
rozhodnout poskytnout dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., IČO 26217350, ve výši 2 100 000 Kč dle materiálu RK-29-2012-55, př. 2;
schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 100 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., IČO 26217350, ve výši 2 100 000 Kč dle materiálu ZK-05-2012-79, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 100 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz