Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-78

ZK-05-2012-78.doc  ZK-05-2012-78pr01.pdf  ZK-05-2012-78pr02.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-05-2012-78
NázevPořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 Krajem Vysočina
Zpracoval P. Panovec
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuRada kraje uložila svým usnesením 0691/15/2012/RK Odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (dále jen Her) a předložit ji Radě Kraje Vysočina a následně Zastupitelstvu Kraje Vysočina k rozhodnutí. Na základě schválení záměru pořádat Hry usnesením č. 0231/03/2012/ZK, byla podána přihláška do výběrového řízení. Výkonný výbor Českého olympijského výboru na svém zasedání dne 27. června 2012 rozhodl o přidělení pořadatelství Her 2014 Kraji Vysočina (materiál ZK-05-2012-78, př. 1).
Návrh řešení Na základě tohoto rozhodnutí zahájí přípravný výbor intenzivní práce na přípravě vlastní realizace. Při přípravě přihlášky již byla domluvena spolupráce s partnerskými městy - Jihlava, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí a Novým Městem na Moravě a s jednotlivými krajskými sportovními svazy sportů, které budou na Hry zařazeny.
Termín uspořádání Her byl stanoven na 19. 1. - 24. 1. 2014. Podrobnější informace jsou obsaženy v přihlášce na Hry (materiál ZK-05-2012-78, př. 2).
StanoviskaRada kraje
Svým usnesením č. 1539/29/2012/RK
bere na vědomí rozhodnutí Výkonného výboru Českého olympijského výboru o přidělení pořadatelství Her 2014 Kraji Vysočina;
pověřuje přípravný výbor a OŠMS přípravou vlastní realizace Her a
doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí rozhodnutí Výkonného výboru Českého olympijského výboru o přidělení pořadatelství Her 2014 Kraji Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Výkonného výboru Českého olympijského výboru o přidělení pořadatelství Her 2014 Kraji Vysočina.
Odpovědnost OŠMS
Termín leden 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz