Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-77

ZK-05-2012-77.doc  ZK-05-2012-77pr01.doc  ZK-05-2012-77pr02.doc  ZK-05-2012-77pr03.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-05-2012-77
NázevZměny ve zřizovacích listinách
Zpracoval7 Změny ve zřizovacích listinách pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2012 dne 18. 9. 2012 zpracovali: M. Pech, Z. Hloušková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu adresy příspěvkové organizace a vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace.
Ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov požádala o zapsání změny adresy sídla organizace. Jedná se o přestěhování organizace do nových prostor na adrese Solní 1814, Pelhřimov . Organizace sepsala nájemní smlouvu s Městem Pelhřimov na jeden rok. Změna musí být zapsána ve zřizovací listině.
Ředitelka příspěvkové organizace s názvem Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, požádala o rozšíření vymezení doplňkové činnosti o Hostinskou činnost a Velkoobchod a maloobchod . Dosáhne se tím efektivnějšího využívání majetku v době, kdy není využíván pro hlavní činnost. Aby mohla příspěvková organizace tuto činnost vykonávat, musí mít předmět činnosti zapsán ve zřizovací listině. Předpokládaný zisk z doplňkové činnosti bude činit cca 200 tis. Kč ročně.
Ředitel příspěvkové organizace s názvem Střední škola stavební Třebíč, požádal o rozšíření vymezení doplňkové činnosti o řemeslnou živnost Truhlářství, podlahářství . Dosáhne se tím efektivnějšího využívání majetku v době, kdy není využíván pro hlavní činnost. Aby mohla příspěvková organizace tuto činnost vykonávat, musí mít předmět činnosti zapsán ve zřizovací listině. Předpokládaný zisk z doplňkové činnosti bude činit cca 20 tis. Kč ročně.
Návrh řešení V materiálu ZK-05-2012-77, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov obsahující změnu adresy.
V materiálu ZK-05-2012-77, př. 2 je předložen návrh Dodatku č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí obsahující změnu textu přílohy č. 3 zřizovací listiny.
V materiálu ZK-05-2012-77, př. 3 je předložen návrh Dodatku č. 18 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední školy stavební Třebíč obsahující změnu textu přílohy č. 3 zřizovací listiny.
StanoviskaStanovisko rady kraje
Rada kraje usnesením 1536/29/2012/RK na svém jednání dne 28. 8. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov dle materiálu RK-29-2012-51, př. 1;
Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí dle materiálu RK-29-2012-51, př. 2;
Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-29-2012-51, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2012-77, př. 1;
* Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí dle materiálu ZK-05-2012-77, př. 2;
* Dodatek č. 18 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu ZK-05-2012-77, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 15. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz