Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-70

ZK-05-2012-70.doc  ZK-05-2012-70pr01.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíZK-05-2012-70
NázevSmlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál navrhuje vymezení rozsahu spolupráce Kraje Vysočina a obce Rouchovany při přípravě a realizaci akce III/15249 Rouchovany - přeložka . Nepřehledná organizace dopravy v místě stávajícího průjezdu silnice III/15249 přes náměstí a napojení na silnici II/369 vytváří v obci Rouchovany nebezpečné dopravní situace. K odstranění této dopravní závady, ke snížení negativních účinků dopravy na obyvatelstvo (hluk, vibrace, prašnost) a ke zvýšení bezpečnosti pěších se navrhuje výstavba přeložky silnice.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s obcí Rouchovany smlouvu o společném postupu, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s přípravou a realizací akce III/15249 Rouchovany - přeložka . Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 27 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaRada kraje doporučila zastupitelstvu kraje dne 4. 9. 2012 usnesením 1614/30/2012/RK rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany dle materiálu RK-30-2012-38, př. 1upr1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany dle materiálu ZK-05-2012-70, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz