Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-68

ZK-05-2012-68.doc  ZK-05-2012-68pr01.pdf  ZK-05-2012-68pr02.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíZK-05-2012-68
NázevŽádost města Světlá nad Sázavou o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
Zpracoval H. Matulová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMěsto Světlá nad Sázavou dopisem ze dne 23. 7. 2012 požádalo o poskytnutí daru ve výši 2 448 000 Kč na realizaci akce Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou, základní technická vybavenost dle materiálu ZK-05-2012-68, př. 1. Součástí této akce je výstavba okružní křižovatky na silnici II/150.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu
ZK-05-2012-68, př. 2. Pro finanční krytí na poskytnutí daru navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212, přílohy D2 (ORJ 1001), akce II/150 Světlá nad Sázavou - okružní křižovatka o částku 2 448 000 Kč při současném zvýšení § 2212 (ORJ 1000) o částku 2 448 000 Kč.
Poskytnutí daru bylo zaevidováno v systému eDotace pod ID O00369.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.
Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje dne 28. 8. 2012 usnesením 1510/29/2012/RK :
* rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-29-2012-26, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 Silnice o částku 2 448 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 2 448 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-05-2012-68, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 Silnice o částku 2 448 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 2 448 000 Kč.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz