Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-64

ZK-05-2012-64.doc  ZK-05-2012-64pr01.doc  ZK-05-2012-64pr02.pdf
Číslo materiálu64
Číslo jednacíZK-05-2012-64
NázevDarování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec - zrušení usnesení
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zrušení usnesení 0023/01/2012/ZK, které řešilo bezúplatný převod pozemků obci Kostelec a návrh na nové usnesení.
Usnesením č. 0023/01/2012/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo převést darem pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec.
Administrativní chybou však v době přijetí usnesení nebyla splněna podmínka předchozího zveřejnění záměru převodu pozemků na úřední desce. Ke zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu došlo ve dnech 23. 3. 2012 až 23. 4. 2012.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zrušit usnesení č. 0023/01/2012/ZK a přijmout nové usnesení stejného obsahu. Tím bude zaručena platnost převodu předmětných nemovitostí.
StanoviskaRada kraje usnesením 1491/29/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje:
* zrušit usnesení č. 0023/01/2012/ZK;
* rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec;
* schválit Dodatek č. 727 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2012-10, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* zrušit usnesení č. 0023/01/2012/ZK;
* převést darem pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec;
schvaluje
dodatek č. 727 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-64, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz