Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-46

ZK-05-2012-46.doc  ZK-05-2012-46pr01.pdf
Číslo materiálu46
Číslo jednacíZK-05-2012-46
NázevNabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - směna, změna usnesení 0339/05/2008/ZK ve znění usnesení 0091/02/2009/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál navrhuje směnu pozemků ve vlastnictví právnické osoby nezbytných pro výše uvedenou akci za pozemek ve vlastnictví kraje nacházející se pod vodní nádrží.
Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Jednou z připravovaných staveb je akce II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba . Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Jedná se o celkovou rekonstrukci a rozšíření stávající silnice II/602. Tato etapa se dotýká pozemků v k. ú. Petráveč, Jabloňov u Velkého Meziříčí a Ruda u Velkého Meziříčí.
Před samotnou realizací akce je potřebné zajistit výkup pozemků dotčených plánovanou stavbou.
Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0339/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 rozhodlo nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu a za podmínek dle materiálu č. ZK-05-2008-52, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
Moravský rybářský svaz, místní organizace Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská 1000, 594 01 Velké Meziříčí je vlastníkem pozemků par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov, nezbytných pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba . Místo odprodeje pozemků do vlastnictví kraje požaduje směnu za jiný pozemek v k. ú. a obci Velké Meziříčí. Na základě jednání se došlo k dohodě, že vhodným náhradním pozemkem je par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí.
Usnesením č. 0117/02/2012/ZK ze dne 27. 3. 2012 zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt pozemek par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 19 450 Kč.
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí na svém zasedání konaném dne 22. 2. 2012 odsouhlasilo prodej pozemku par. č. 3731 v k. ú. Velké Meziříčí do vlastnictví kraje za cenu 50 Kč/m2.
Kupní smlouva byla uzavřena v květnu 2012 a návrh na vklad vlastnického práva proběhl ke dni 1. 6. 2012.
Nyní je potřeba provést vlastní směnu pozemků mezi Krajem Vysočina a Moravským rybářským svazem. V důsledku toho musí zároveň dojít ke změně původního usnesení č. 0339/05/2008/ZK spočívající ve zrušení nabytí pozemků v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí koupí do vlastnictví kraje.
Usnesením č. 1388/28/2012/RK ze dne 14. 8. 2012 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr směny pozemku par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov ve vlastnictví Moravského rybářského svazu, místní organizace Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská 1000, 594 01 Velké Meziříčí. Vlastní zveřejnění záměru směny proběhlo ve dnech 15. 8. 2012 až 17. 9. 2012.
Návrh řešení OM navrhuje směnit pozemek par. č. 3731 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve vlastnictví kraje za pozemky par. č. 1155/2 a par. č. 1155/3 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov ve vlastnictví Moravského rybářského svazu, protože jsou nezbytné pro realizaci akce II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba .
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout směnit pozemek ve vlastnictví kraje za pozemky ve vlastnictví Moravského rybářského svazu a změnit původní usnesení č. 0339/05/2008/ZK v tom smyslu, že pozemky ve vlastnictví Moravského rybářského svazu budou vyjmuty z předmětu koupě. Směnná smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 1388/28/2012/RK ze dne 14. 8. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* směnit pozemek par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov ve vlastnictví Moravského rybářského svazu, místní organizace Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská 1000, 594 01 Velké Meziříčí;
* změnit usnesení 0339/05/2008/ZK ve znění usnesení 0091/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2008-52, př. 1 se ruší pozemky par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* směnit pozemek par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov ve vlastnictví Moravského rybářského svazu, místní organizace Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská 1000, 594 01 Velké Meziříčí;
* změnit usnesení 0339/05/2008/ZK ve znění usnesení 0091/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2008-52, př. 1 se ruší pozemky par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz