Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-43

ZK-05-2012-43.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíZK-05-2012-43
NázevPřijetí daru pozemků v katastrálním území Přibyslav a Česká Jablonná
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě Oprava silnice III/03810 v Přibyslavi - ul. Hesovská a pozemků pod silnicí II/350 a II/351.
Na pozemcích par. č. 1660/12 o výměře 11 m2 a par. č. 1752/4 o výměře 1136 m2 v katastrálním území Přibyslav a pozemcích par. č. 522/24 o výměře 30 m2 a par. č. 522/27 o výměře 310 m2 v katastrálním území Česká Jablonná se nachází těleso silnic III/03810, II/350 a II/351. Pozemky jsou ve vlastnictví města Přibyslav. Tyto pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod na listech vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Přibyslav a Česká Jablonná.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt darem pozemky par. č. 1660/12 o výměře 11 m2 a par. č. 1752/4 o výměře 1136 m2 v katastrálním území Přibyslav a pozemky par. č. 522/24 o výměře 30 m2 a par. č. 522/27 o výměře 310 m2 v katastrálním území Česká Jablonná z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina. Nabytím pozemků zastavěných silnicí dojde ke sjednocení vlastnictví a k majetkovému urovnání nevypořádaných vlastnických vztahů. Převod je s městem Přibyslav předjednán.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 1660/12 o výměře 11 m2 a par. č. 1752/4 o výměře 1136 m2 v katastrálním území Přibyslav a pozemky par. č. 522/24 o výměře 30 m2 a par. č. 522/27 o výměře 310 m2 v katastrálním území Česká Jablonná z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaRada kraje usnesením 1493/29/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 1660/12 o výměře 11 m2 a par. č. 1752/4 o výměře 1136 m2 v katastrálním území Přibyslav a pozemky par. č. 522/24 o výměře 30 m2 a par. č. 522/27 o výměře 310 m2 v katastrálním území Česká Jablonná z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 1660/12 o výměře 11 m2 a par. č. 1752/4 o výměře 1136 m2 v katastrálním území Přibyslav a pozemky par. č. 522/24 o výměře 30 m2 a par. č. 522/27 o výměře 310 m2 v katastrálním území Česká Jablonná z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz