Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-29

ZK-05-2012-29.doc  ZK-05-2012-29pr01.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíZK-05-2012-29
NázevPředání pozemků nabytých v rámci stavby II/360 Obchvat obce Oslavička II. stavba k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl investorem stavby II/360 Obchvat obce Oslavička, II. stavba. Stavba byla zkolaudována a v současné době je část pozemků tvořící trvalý zábor stavby v k. ú. Oslavička a obci Oslavička vedena na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Stavba II/360 Obchvat obce Oslavička, II. stavba byla do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předána na základě předávacího protokolu. Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se v souvislosti se stavbou II/360 Obchvat obce Oslavička, II. stavba nabyté pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-29, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 1394/28/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2012-27, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 849 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-29, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz