Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-19

ZK-05-2012-19.doc  ZK-05-2012-19pr01.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-05-2012-19
NázevPředání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření a vyjmutí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina byl investorem staveb III/03810 Přibyslav - ul. Hesovská , III/03810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008 , II/405 Příseka - Brtnice a II/405 Brtnice - Zašovice . V současné době probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod výše uvedenými stavbami. V současné době jsou nabyté pozemky vedeny na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Naopak pozemky pod chodníky je třeba vyjmout ze správy majetkového správce.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. 839 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky pod stavbami III/03810 Přibyslav - ul. Hesovská , III/03810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008 , II/405 Příseka - Brtnice a II/405 Brtnice - Zašovice v rozsahu dle materiálu
ZK-05-2012-19, př. 1 předají a vyjmou do a z hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 1381/28/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2012-12, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 839 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-19, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz