Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-18

ZK-05-2012-18.doc  ZK-05-2012-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-05-2012-18
NázevPředání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311, změna Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší změnu Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Kraj Vysočina byl investorem stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 . Po majetkoprávním vypořádání pozemků pod výše uvedenou stavbou a pod silnicí III/34311 byl usnesením č. 0312/04/2012/ZK schválen dodatek č. 820 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Současně se schválením dodatku proběhla v katastrálním území Chlumětín obnova katastrálního operátu, při které došlo ke změně výměr pozemků.
Návrh řešení Z důvodu změny výměr pozemků v katastru nemovitostí navrhuje odbor majetkový schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se změní Zřizovací listina Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace podle současného stavu vedeného v katastru nemovitostí.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu
ZK-05-2012-18, př. 1, kterým se pozemky pod stavbou III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 a silnicí III/34311 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 1398/28/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2012-32, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 838 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-18, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz