Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-15

ZK-05-2012-15.doc  ZK-05-2012-15pr01.xls  ZK-05-2012-15pr02.pdf  ZK-05-2012-15pr03.doc  ZK-05-2012-15pr04.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-05-2012-15
NázevKoupě pozemků v k. ú. a obci Příštpo
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Příštpo zastavěných silnicí II/361.
Na odbor majetkový se obrátily Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Třebíč se žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Příštpo dle materiálu ZK-05-2012-15, př. 1. Tyto jsou zastavěny tělesem silnice II/361, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky byly zaměřeny GP č. 157-4890/2008, jenž je již zapsán v katastru nemovitostí. Odbor majetkový již zažádal a bylo provedeno trvalé vynětí těchto pozemků z plnění funkcí lesa. Vlastník navrhuje pozemky úplatně převést za sjednanou cenu 20 000 Kč, z nichž částka 17 500 Kč je cena za pozemky (dle znaleckého posudku, který si nechal vlastník vyhotovit) a částku 2 500 Kč tvoří ostatní náklady na pořízení podkladů ke kupní smlouvě. Celkově by mělo být převedeno 560 m2, což při uvedené ceně 17 500 Kč odpovídá ceně 31,25 Kč/m2. Návrh kupní smlouvy, jež vlastník zaslal, je přílohou tohoto materiálu. GP není pro svou rozsáhlost přikládán, bude k dispozici na jednání zastupitelstva kraje.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje pozemky dle materiálu ZK-05-2012-0xx, př. 1 zastavěné tělesem silnice II/361, vykoupit za navrhovanou cenu 20 000 Kč. Tímto dojde ke sjednocení vlastnictví pozemků i stavby silnice.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2012-15, př. 1 z vlastnictví ČR - právo hospodaření pro Lesy ČR, do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 1271/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012 zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-27-2012-07, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 20 000 Kč dle materiálu RK-27-2012-07, př. 2.
S nabytím uvedených pozemků souhlasí KSÚSV i ODSH.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2012-15, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 20 000 Kč a uzavřít kupní smlouvu dle materiálu ZK-05-2012-15, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 835 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-15, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 18. 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz