Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-12

ZK-05-2012-12.doc  ZK-05-2012-12pr01.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-05-2012-12
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012
Zpracoval2 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 05/2012 dne 18. 9. 2012 zpracovaly: A. Krištofová, R. Paulíková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2012 a má následujících 8 částí:

1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 7/2012
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 7/2012
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 7/2012
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 - 7/2012
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 7/2012
6) Sociální fond za období 1 - 7/2012
7) Fond Vysočiny za období 1 - 7/2012
8) Fond strategických rezerv za období 1 - 7/2012

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 7. 2012.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 1531/29/2012/RK zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012 dle přílohy uvedeného materiálu. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 6/2012 dne 04. 09. 2012. Rozpočtová komise Rady Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání č. 4/2012 dne 7. 9. 2012.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012 dle materiálu ZK-05-2012-12, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 30. září 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz