Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-11

ZK-05-2012-11.doc  ZK-05-2012-11pr01.doc  ZK-05-2012-11pr02.xls
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-05-2012-11
NázevNávrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Kettner
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0515/07/2009/ZK schválilo zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 v rámci kapitoly Nemovitý majetek návrh na realizaci projektové dokumentace pro výjezdové stanoviště Třebíč Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Usnesením č. 0513/07/2010/ZK schválilo zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu kraje Vysočina v rámci kapitoly Nemovitý majetek návrh na realizaci stavby výjezdového stanoviště Třebíč Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Na základě ukončení realizace tohoto stavebního díla, které je umístěno v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zpracoval odbor majetkový protokol o zařazení majetku do užívání Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Neboť některé z věcí jsou povahy movité majetku a byly předány předávacím protokolem Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, je nutné předat tento majetek dodatkem ke Zřizovací listině k hospodaření, neboť se nachází na ploše, kterou Kraj Vysočina pronajímá Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci. Jedná se o majetek v celkové hodnotě 446 144,40 Kč dle materiálu ZK-05-2012-11, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2012-11, př. 1 a ZK-05-2012-11, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.
Rada Kraje Vysočina projednala tento materiál na 30. radě kraje dne 4. 9. 2012 pod usnesením č. 1619/30/2012/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů
ZK-05-2012-11, př. 1 a ZK-05-2012-11, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín do 30 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz