Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-100

ZK-05-2012-100.doc  ZK-05-2012-100pr01.pdf
Číslo materiálu100
Číslo jednacíZK-05-2012-100
NázevŽádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
Zpracoval P. Bureš, J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuMěstys Sněžné požádal dne 20. 7. 2012 Kraj Vysočina o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné ve výši 3 500 000 Kč, což je 15,9 % z celkových nákladů akce, které jsou 22 038 035 Kč. Městys Sněžné na realizaci akce získal dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 17 630 429 Kč, což činí 80 % z celkových nákladů. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2012-100, př. 1. Zastupitelstvo kraje dne 8. 11. 2011 usnesením č. 0530/06/2011/ZK rozhodlo neposkytnout dotaci městysi Sněžné s tím, že žádost bude znovu projednána po schválení dotace Ministerstvem zemědělství z programu Podpora prevence před povodněmi II .
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje rozhodnout neposkytnout dotaci městysu Sněžné z rozpočtu kraje na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné . Kraj Vysočina nemá samostatný dotační titul na podporu protipovodňových opatření na území kraje. Realizace protipovodňových opatření podporuje právě Ministerstvo zemědělství v rámci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II nebo Operační program Životní prostředí. Zároveň je odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství názoru, že v daném případě není splněno žádné z kritérií stanovených Kritérii pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.

Rada kraje dne 28. 8. 2012 usnesením č. 1552/29/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci městysi Sněžné z rozpočtu kraje na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci městysi Sněžné z rozpočtu kraje na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné .
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 30. 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz