Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-08

ZK-05-2012-08.doc  ZK-05-2012-08pr01.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-05-2012-08
NázevVyjádření zájmu o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020
Zpracoval M. Richtová Tomšů
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuUniverzita v Maastrichtu kontaktovala Kraj Vysočina s nabídkou zapojení do projektu s názvem HEALTHEQUITY 2020. Tříletý projekt vedený Univerzitou v Maastrichtu byl zahájen v červenci 2012. Cílem projektu je pomoci členským státům a regionům vytvořit akční plány zaměřené na snížení nerovností v oblasti zdraví a na využití strukturálních fondů v následném programovém období.
Předpokládané hlavní výsledky projektu:

(i) Deset účastnících se regionů sestaví plány akcí specifické pro regiony, které budou:
- založeny na důkazech;
- integrované s širšími plány rozvoje regionu a
- finančně udržitelné.

(ii) Řídicí orgány strukturálních fondů, jednotlivá ministerstva zdravotnictví a úseková ředitelství Evropské komise použijí informace získané během projektu k:
- přezkoumání a zdokonalení celkových procesů využití strukturálních fondů na regionální úrovni a na národní úrovni v účastnických členských státech a na úrovni Evropské unie v souladu s prioritami Strategie Evropa 2020, s prioritami Politiky soudržnosti 2014-2020 a s ex-ante podmíněnostmi.

Do projektu jsou zapojeny dva pilotní regiony Lodzskie (Polsko) a Pomurje (Slovinsko). Univerzita v Maastrichtu hledá dalších 8 regionů a mikroregionů z následujících zemí: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko, které by se do projektu zapojily. Univerzita v Maastrichtu požádala Kraj Vysočina o vyjádření zájmu k účasti v projektu. Vyjádření zájmu automaticky neznamená zapojení do projektu. Lead partner si vyhrazuje právo provést finální výběr přihlášených regionů.
Náplní projektu budou 4 workshopy, kterých se musí vždy účastnit minimálně dva zástupci jednotlivých regionů. Workshopy se uskuteční ve dvou pilotních regionech, další dva v některém z participujících regionů.
Veškeré náklady na účast odborníků z účastnických regionů na workshopech jsou hrazeny z projektu. Workshopy se budou konat od února 2013 do března 2014.
Více informací o zapojení do projektu HealthEquity 2020 je součástí materiálu
ZK-05-2012-08, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví nabídku Univerzity v Maastrichtu projednal a doporučuje projevit zájem o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020.
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 28. 8. 2012 usnesením č. 1498/29/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje projevit zájem o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
projevit zájem o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020 dle materiálu ZK-05-2012-08.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 30. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz