Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-06

ZK-05-2012-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíZK-05-2012-06
NázevOdvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionálního rozvoje, legislativního výboru a výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
Zpracoval D. Vrábelová, E. Oulehlová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 7/2008 dne 17. 12. 2008 zřídilo výbor regionálního rozvoje, legislativní výbor a Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina a jmenovalo předsedy, místopředsedy a členy výboru finančního, výboru kontrolního, výboru regionálního rozvoje, výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, legislativního výboru a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina.

Dle § 35 odst. 2 písmeno p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), je v pravomoci zastupitelstva kraje zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy.
Návrh řešení V souvislosti s ukončením volebního období navrhujeme odvolat předsedy, místopředsedy a členy
- výboru finančního,
- výboru kontrolního,
- výboru regionálního rozvoje,
- výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
- výboru legislativního;
- Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina;
a zrušit
- výbor regionálního rozvoje,
- výbor legislativní;
- Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina.

Účinnost těchto kroků navrhujeme od 13. 10. 2012, což je druhý den voleb do zastupitelstev krajů.

Odměny členům výborů za činnost v druhém pololetí roku 2012 budou schváleny na prvním zasedání nového Zastupitelstva Kraje Vysočina.
StanoviskaOPKŽÚ nemá k návrhu usnesení žádné připomínky.

Rada kraje na svém zasedání č. 29/2012 dne 28. 8. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje
* odvolat předsedy, místopředsedy a členy:
- výboru finančního;
- výboru kontrolního;
- výboru regionálního rozvoje;
- výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost;
- výboru legislativního;
- Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina,
s účinností k 13. 10. 2012 a
* zrušit:
- výbor regionálního rozvoje;
- výbor legislativní;
- Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina,
s účinností k 13. 10. 2012.
(usnesení rady kraje číslo 1523/29/2012/RK)
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
odvolává
předsedy, místopředsedy a členy:
- výboru finančního;
- výboru kontrolního;
- výboru regionálního rozvoje;
- výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost;
- výboru legislativního;
- Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina;
s účinností k 13. 10. 2012;
ruší
* výbor regionálního rozvoje;
* výbor legislativní;
* Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
s účinností k 13. 10. 2012.
Odpovědnost OSH
Termín 13. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz