Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-04

ZK-05-2012-04.doc  ZK-05-2012-04pr01.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-05-2012-04
NázevFond Vysočiny - Prevence kriminality 2012 - schválení navržených podpor
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 15. 5. 2012 usnesením č. 0254/03/2012/ZK vyhlásilo grantový program Prevence kriminality 2012 na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012. Celkový objem finančních prostředků vyčleněný na podporu grantového programu je 1 500 000 Kč. V rámci grantového programu bylo podáno celkem 20 žádostí od 16 žadatelů s celkovou výši požadované dotace 1 488 388 Kč. Řídící výbor doporučil poskytnout dotace v celkové výši 1 135 098 Kč a nepodpořit 2 projekty z důvodu nesouladu s vyhlášeným grantovým.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana, jako garant grantového programu, zpracoval na základě usnesení řídícího výboru návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prevence kriminality 2012 celkem 10 subjektům v celkové výši 993 771 Kč. Přehled žadatelů, požadovaných částek a navržených částek je uveden v příloze ZK-05-2012-04, př. 1.
Rada kraje, v rámci svých kompetencí, na základě návrhu řídícího výboru rozhodla o poskytnutí dotací 4 subjektům v celkové výši 141 327 Kč.
StanoviskaV systému eDotace je tento grantový program evidován pod ID FV00356.
Rada Kraje Vysočina - doporučuje zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci subjektům na projekty a ve výši dle materiálu RK-29-2012-43, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-05-2012-04, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz