Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-78

ZK-01-2012-78.doc  ZK-01-2012-78pr01.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-01-2012-78
NázevPlán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
Zpracoval K. Ubr, M. Pech
Předkládá D. Hromádková
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008, konaného dne 17. 12. 2008, byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 10. 03. 2009 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo kraje.
Návrh řešení Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-78, př. 1.
StanoviskaNa zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2011, konaného dne 19. 12. 2011 bylo přijato usnesení 43/10/2011/VVVZ, kterým výbor schválil Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012.
Rada kraje na svém zasedání č. 2/2012 dne 10. 1. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 (usnesení číslo 0076/02/2012/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-78, př. 1.
Odpovědnost předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz