Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-77

ZK-01-2012-77.doc  ZK-01-2012-77pr01.pdf  ZK-01-2012-77pr02.pdf  ZK-01-2012-77pr03.pdf  ZK-01-2012-77pr04.pdf  ZK-01-2012-77pr05.pdf
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-01-2012-77
NázevZápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011
Zpracoval V. Kodet, D. Vrábelová
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuDle § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a schválených Pravidel kontrolní činnosti výborů, předkládá předseda výboru zápisy
o provedených kontrolách zastupitelstvu kraje. Zápisy podepisují všichni členové kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili, kontrolovaná osoba, jejíž pracovní činnosti se kontrola týkala a vedoucí kontrolované osoby. K zápisu z kontroly se připojí vyjádření vedoucího kontrolované osoby, případně osob, jejichž činnosti se kontrola týkala, k zjištěným nedostatkům.
Návrh řešení Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu kraje v přílohách tohoto materiálu všechny zápisy
o provedení kontroly v roce 2011.

Zápis o provedení kontroly č. 01/2011
Předmět kontroly:
Kontrola plnění usnesení orgánů kraje o sloučení příspěvkové organizace Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Hradu Kámen.

Zápis o provedení kontroly č. 02/2011
Předmět kontroly:
Kontrola plnění smluv na vybrané stavební zakázky na silniční síti kraje Vysočina.

Zápis o provedení kontroly č. 03/2011
Předmět kontroly:
Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku 2007.

Zápis o provedení kontroly č. 04/2011
Předmět kontroly:
Kontrola plnění usnesení přijatých orgány Kraje Vysočina.

Zápis o provedení kontroly č. 05/2011
Předmět kontroly:
Kontrola kvality zajištění a efektivnosti ZZS v Kraji Vysočina.

Pokud se k zjištěným nedostatkům vyjádřil vedoucí kontrolované osoby, případně zaměstnanec, jejichž činnosti se kontrola týkala, jsou tato vyjádření přiložena k příslušným zápisům.

Pracovní materiál - přílohy jednotlivých kontrolních akcí jsou uloženy v archivu u koordinátorky výboru.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání č. 2/2012 dne 10. 1. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 a 5/2011 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2012-77, př. 1, 2, 3, 4, 5 (usnesení 0078/02/2012/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011 a 5/2011 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2012-77, př. 1,
ZK-01-2012-77, př. 2, ZK-01-2012-77, př. 3, ZK-01-2012-77, př. 4, ZK-01-2012-77, př. 5.
Odpovědnost předseda kontrolního výboru
Termín 14. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz