Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-76

ZK-01-2012-76.doc  ZK-01-2012-76pr01.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-01-2012-76
NázevPlán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
Zpracoval V. Kodet, D. Vrábelová
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2008, konaného dne 17. 12. 2008 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2009 ze dne 10. 3. 2009 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.
Návrh řešení Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválení Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-76, př. 1.
StanoviskaRada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 na svém zasedání č. 2/2012 dne 10. 1. 2012, usnesení č. 0077/02/2012/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu
ZK-01-2012-76, př. 1.
Odpovědnost předseda kontrolního výboru
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz