Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-75

ZK-01-2012-75.doc  ZK-01-2012-75pr01.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíZK-01-2012-75
NázevPlán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
Zpracoval M. Vystrčil
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008, konaného dne 17. 12. 2008, byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 10. 03. 2009 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo kraje.
Návrh řešení Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-75, př. 1.
StanoviskaVýbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina schválil Plán činnosti na rok 2012 na svém zasedání č. 1/2012 dne 23. 1. 2012 (usnesení 01/01/2012/Vrr).
Rada kraje na svém zasedání č. 5/2012 dne 31. 1. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 (usnesení číslo 0230/05/2012/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-75, př. 1.
Odpovědnost předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz