Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-74

ZK-01-2012-74.doc  ZK-01-2012-74pr01.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíZK-01-2012-74
NázevPlán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012
Zpracoval I. Rohovský, D. Vrábelová
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2008, konaného dne 17. 12. 2008 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2009 ze dne 10. 3. 2009 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.
Návrh řešení Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválení Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-01-2012-74, př. 1.
StanoviskaRada kraje doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012 na svém zasedání č. 2/2012 dne 10. 1. 2012, usnesení č. 0074/02/2012/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu
ZK-01-2012-74, př. 1.
Odpovědnost předseda výboru pro udělování medailí
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz