Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-72

ZK-01-2012-72.doc  ZK-01-2012-72pr01.doc  ZK-01-2012-72pr02.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-01-2012-72
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Sportujeme 2012
Zpracoval P. Panovec, V. Vráblová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu sportu určeného pro NNO působící v oblasti sportu a tělesné výchovy, města a obce a právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele s maximální podporou 60 tis. Kč na jeden projekt. Školy a školská zařízení zřizovaní Krajem Vysočina nemusí předkládat ověřené doklady.Tyto lze dohledat ve Školském rejstříku.
Kraj Vysočina zřídil usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 018/02/2002/ZK ze dne 19. 3. 2002 Fond Vysočiny; jeho platný statut schválilo na svém zasedání č. 7/2006 dne 26. 9. 2006 Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0464/07/2006/ZK.
Grantový program Sportujeme byl ve Fondu Vysočiny vyhlášen již v minulých letech pod názvem Sport pro všechny. Naposledy byl vyhlášen v roce 2009.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu předkládá návrh na vyhlášení grantového programu Sportujeme 2012 v objemu 1 500 000 Kč, který má zlepšit podmínky pro provozování celoročních sportovních aktivit dětí, mládeže i široké veřejnosti. Výzva ke grantovému programu je součástí materiálu ZK-01-2012-72, př. 1. Návrh na způsob hodnocení specifických kritérií je uveden v neveřejném materiálu ZK-01-2012-72, př. 2.
Jedná se o opakování programu z roku 2009 a veřejnost o něj projevila velký zájem.
StanoviskaRada kraje svým usnesením č. 0189/04/2012/RK
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Sportujeme 2012 dle materiálu
RK-04-2012-48, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Sportujeme 2012 dle materiálu ZK-01-2012-72, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu sportujeme 2012 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Jednorázové akce 2012 ;
* garantem grantového programu Sportujeme 2012 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Petra Panovce s právem hlasovacím a Veroniku Vráblovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz