Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-64

ZK-01-2012-64.doc  ZK-01-2012-64pr01.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíZK-01-2012-64
NázevInformace o projektu Vysočina fandí kultuře
Zpracoval I. Šteklová, I. Doležalová, Z. Čech
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podporuje každoročně mnoho kulturních akcí, které v kraji probíhají a našly si již svoji cílovou skupinu. Mezi dlouhodobě podporované akce patří VIP akce, dále akce, které čerpají finanční podporu z grantových programů z Fondu Vysočiny, postupové přehlídky a mnoho dalších akcí, které mají svoje místo na kulturní scéně Kraje Vysočina.
V roce 2012 zahájil Kraj Vysočina realizaci projektu Vysočina fandí kultuře, jehož stěžejní částí je výstava Zamlčená moderna / Iluze a sny 1880-1930 (dále jen Zamlčená moderna ), která bude instalována v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Na výstavě je významně zastoupena část rakouských Němců, kteří působili v Čechách, což nabízí velký potenciál k vzájemné propagaci a spolupráci s Dolním Rakouskem.
Dalšími nosnými aktivitami projektu budou Dokument o Josefu Hoffmannovi, Komponované hudební programy - 6 koncertů pod širým nebem v 5 městech kraje (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou), Folklorní léto - vystoupení tuzemských a zahraničních folklorních souborů z partnerských regionů Kraje Vysočina, prezentace aktivit příspěvkových organizací kraje zřizovaných na úseku kultury a další doprovodné akce, podpořené z rozpočtu Kraje Vysočina. Realizátorem aktivit vztahujících se k projektu Vysočina fandí kultuře byla pověřena Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Propagaci bude zajišťovat Vysočina Tourism, příspěvková organizace v rámci projektu překládaného do Fondu malých projektů. Všechny dostupné informace a kontakty k tomuto projektu budou umístěny na internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci kultura a památky.
Impulzem pro upořádání nadčasové výstavy Zamlčená moderna a dalších kulturních aktivit pod heslem Vysočina fandí kultuře je snaha Kraje Vysočina nabídnout občanům kraje a občanům sousedního regionu Dolní Rakousko jedinečný kulturní zážitek. Realizace projektu Vysočina fandí kultuře navazuje na úspěšnou Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009, která byla jednoznačným důkazem významu a důležitosti partnerství obou regionů. Výstava Zamlčená moderna a další kulturní aktivity s přeshraničním dosahem v rámci projektu Vysočina fandí kultuře přispívají k naplňování myšlenky odbourávání hranic a přináší pozitivní pohled na vnímání veřejnosti a pochopení, že i přes jazykovou bariéru měly a mají tyto regiony mnoho společného.
Návrh řešení Projekt Vysočina fandí kultuře má zvýšit povědomí o významných kulturních akcích konaných na území kraje mezi domácími a zahraničními turisty. V tomto směru je pozornost směřována především na návštěvníky z Rakouska. Seznam akcí zařazených do projektu (viz materiál ZK-01-2012-64, př. 1) není a nebude uzavřen, aby nedošlo k opomenutí propagace žádné zajímavé aktivity. Některé již vybrané akce budou realizovány s podporou evropských či jiných fondů. Cílem projektu je prezentovat dobré jméno Kraje Vysočina, nabídnout bohatý kulturní program občanům celého Kraje Vysočina, zvýšit zájem veřejnosti o činnosti sbírkotvorných organizací v Kraji Vysočina a v neposlední řadě upevnit dobré vztahy a vazby k partnerskému regionu Dolní Rakousko.
StanoviskaUsnesením č. 0022/01/2012/RK ze dne 3. 1. 2012 rada kraje schválila realizaci aktivit v rámci projektu Vysočina fandí kultuře.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
realizaci aktivit v rámci projektu Vysočina fandí kultuře dle materiálu ZK-01-2012-64, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.
Termín 14. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz