Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-58

ZK-01-2012-58.doc  ZK-01-2012-58pr01.doc  ZK-01-2012-58pr02.doc  ZK-01-2012-58pr03.doc  ZK-01-2012-58pr04.doc  ZK-01-2012-58pr05.doc  ZK-01-2012-58pr06.doc  ZK-01-2012-58pr07.doc  ZK-01-2012-58pr08.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíZK-01-2012-58
NázevZměna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem příspěvkových organizací poskytujících pobytové služby.
Ředitelé organizací Diagnostický ústav sociální péče Černovice, Ústav sociální péče Zboží, Domov Háj (se sídlem Ledeč nad Sázavou) a Domov pro seniory Havlíčkův Brod požádali na základě doporučení externího auditora o doplnění prodeje výrobků klientů do hlavní činnosti organizace. Jedná se o využití výsledků pracovní terapie klientů za úhradu, která však v řadě případů plně nepokrývá náklady. Přesto je pro život klientů nesmírně důležitá, nicméně jako ztrátová by v rámci doplňkové činnosti nemohla být zachována. Pracovní terapie je součástí náplně činnosti pobytových sociálních služeb a tato skutečnost je zakotvena i v současné legislativě.
Ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov dále požádala o rozšíření předmětu činnosti o sociální službu chráněné bydlení z důvodu transformace zařízení. Ještě pod hlavičkou domova pro osoby se zdravotním postižením byl tento model odzkoušen, osvědčil se a organizace se připravila na plnohodnotný chod této služby, zavedené např. v Domově bez zámku (dřívější ÚSP Jinošov).
V případě Domova ve Věži a Domova důchodců Proseč-Obořiště bylo požádáno o vypuštění odlehčovacích služeb z předmětu činnosti, neboť obě organizace ani do budoucna neuvažují o registraci této služby.
Domov důchodců Proseč u Pošné požádal o doplnění služby domovy pro osoby se zdravotním postižením do hlavní činnosti z důvodu zvýšeného zájmu o tuto službu.
Návrh řešení Požadované změny v předmětu činnosti dotčených příspěvkových organizací byly formou dodatků zapracovány do stávajících znění zřizovacích listin. Zároveň v případech, kde tak ještě nebylo učiněno, byla promítnuta i změna názvu kraje jako zřizovatele. Zastupitelstvu kraje se navrhuje schválení návrhů těchto dodatků, obsažených v materiálu ZK-01-2012-58, př. 1 - 8. Změny jsou pro přehlednost v textu dodatků vyznačeny. Účinnost změny je ve všech případech navrhována ke dni schválení.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 0179/04/2012/RK ze dne 24. 1. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 1;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 2;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 3;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 4;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 5;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 6;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 7;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2012-37, př. 8.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 1;
* Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 2;
* Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu
ZK-01-2012-58, př. 3;
* Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 4;
* Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 5;
* Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 6;
* Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 7;
* Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2012-58, př. 8.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz