Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-54

ZK-01-2012-54.doc  ZK-01-2012-54pr01.pdf  ZK-01-2012-54pr02.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíZK-01-2012-54
NázevDotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
Zpracoval J. Strejček, P. Průža, L. Ryšavá
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuPoskytování dotací na územní plány obcí má v Kraji Vysočina již desetiletou tradici a ze strany obcí je o tuto dotaci pořád zájem. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 10. 5. 2011 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina č. 04/11 (dále jen Zásady). Podle těchto Zásad mohly obce Kraje Vysočina do 30. 9. 2011 (včetně podání k poštovní přepravě) podávat žádosti o dotaci na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.
Celkem jsme ve stanoveném termínu obdrželi 51 žádostí. Došlé žádosti byly vyhodnoceny podle Zásad. Všechny došlé žádosti splnily podmínky Zásad pro poskytnutí dotace.
O přidělování dotací obcím přísluší rozhodnout zastupitelstvu kraje, seznam obcí, které o dotaci požádaly a splnily podmínky Zásad, přikládáme v příloze 1.
Návrh řešení Dotace je založena v systému eDotace po číslem ID ZZ00247. Seznam žádostí uvedených v příloze 1 je vygenerován ze systému eDotace. Došlé žádosti o poskytnutí dotace jsme vyhodnotili dle platných Zásad. Všechny došlé žádosti o dotaci splnily podmínky Zásad. Ke schválení poskytnutí dotace doporučujeme 51 žádostí o celkovém objemu 5 554 009 Kč. V příloze 2 přikládáme vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s obcemi.
StanoviskaRada Kraje Vysočina usnesením 0115/03/2012/RK ze dne 17. 1. 2012 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 5 554 009 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu RK-03-2012-15, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2012-15, př. 2.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: vzorová smlouva o poskytnutí dotace byla projednána s oddělením právním a krajského živnostenského úřadu, připomínky ke smlouvě byly do vzorové smlouvy o poskytnutí dotace zapracovány.
Vzorová smlouva byla také projednána s ekonomickým odborem.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 5 554 009 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace dle materiálu ZK-01-2012-54, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-01-2012-54, př. 2.
Odpovědnost OÚPSŘ
Termín 10. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz