Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-52

ZK-01-2012-52.doc  ZK-01-2012-52pr01.zip  ZK-01-2012-52pr02.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíZK-01-2012-52
NázevPodpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Panovec
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina schválila svým usnesením č. 0179/04/2011/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže (dále jen Pravidla). Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo svým usnesením č. 0550/07/2011/ZK rozpočet na rok 2012. V Rozpočtu kraje 2012 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu - je uvažována částka 4 100 000 Kč na podporu Krajských center talentované mládeže (dále jen KCTM).
O dotaci zažádali a předložili k posouzení své projekty zástupci těchto sportů: fotbal, hokej, šachy, volejbal, plavání, basketbal, orientační běh, házená, stolní tenis, atletika a lyžování (viz materiál ZK-01-2012-52, př. 1 - pouze v elektronické podobě). Celkem ve svých žádostech žádají tato sportovní centra o dotace v celkové výši 4 122 000 Kč.
Návrh řešení Na základě schváleného rozpočtu a hodnocení projektů a činnosti navrhuje OŠMS přidělit dotace takto:

Fotbal - 1 500 000 Kč (ID- PR00272), PR00272
lední hokej - 1 000 000 Kč (ID- PR00273), šachy -
60 000 Kč (ID- PR00270), PR00270
volejbal 230 000 Kč (ID- PR00276), plavání - 230 000 Kč
(ID- PR00274), basketbal - 230 000 Kč (ID- PR00275), orientační běh - 160 000 Kč
(ID- PR00268), házená - 230 000 Kč (ID- PR00277), stolní tenis - 32 000 Kč (ID- PR00267), atletika - 130 000 Kč (ID- PR00271 PR00271), lyžování 250 000 Kč (ID- PR00278).

Dotace budou poskytnuty dle vzorové smlouvy (viz materiál ZK-01-2012-52, př. 2) a jsou evidovány v systému e-dotace pod ID uvedených v závorkách za jednotlivými sporty.
StanoviskaRada kraje svým usnesením č. 0194/04/2012/RK
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy (materiál RK-04-2012-53, př. 2upr1)
* Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 70927511 ve výši 32 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve stolním tenise;
* Sportovnímu klubu OK Jihlava, o.s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v orientačním běhu;
* Šachové škole Vysočiny, o. s., Husova 761, Náměšť nad Oslavou, IČO 26559480 ve výši 60 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v šachu;
* Krajskému atletickému svazu Vysočina, Evžena Rošického 6, Jihlava, 586 01, IČO 70923060 ve výši 130 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v atletice a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy (materiál RK-04-2012-53, př. 2upr1)
* Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale;
* Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
* Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji;
* Basketbalovému klubu Jihlava, o.s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu;
* Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí , IČO 75070961 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené;
* Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12, Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu;
* Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím dle vzorové smlouvy (materiál ZK-01-2012-52, př. 2):
- Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, o.s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale;
- Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
- Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji;
- Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Evžena Rošického 6, Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu;
- Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí , IČO 75070961 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené;
- Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12, Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu;
- Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování.
Odpovědnost OŠMS. EO
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz