Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-47

ZK-01-2012-47.doc  ZK-01-2012-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíZK-01-2012-47
NázevZrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zrušením Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny č. 11/10.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny č. 11/10 (dále jen ,,Zásady ). Zásady budou nahrazeny Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny (dále jen ,,Pravidla ), jež jsou obsahem materiálu ZK-01-2012-47, př. 1.
V roce 2011 byly dotace místním akčním skupinám rozdělovány formou Zásad, jelikož nebylo zřejmé a ani možné odhadnout výši poskytnuté podpory těmto subjektům za tento rok z rozpočtu kraje. V roce 2012 nepřesáhnou finanční prostředky ze strany Kraje Vysočina 200 tis. Kč, proto budou Zásady nahrazeny Pravidly v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí; tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu občanskému sdružení, jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaRada Kraje Vysočina doporučila na svém zasedání dne 24. 1. 2012 usnesením č. 0187/04/2012/RK Zastupitelstvu Kraje Vysočina zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny č. 11/10 ze dne 14. 12. 2010 schválené usnesením č. 0552/07/2010/ZK a schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny dle materiálu RK-04-2012-45, př. 1 .
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina usnesením 05/01/2012/Vrr podpořil schválení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny ( Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina podporuje schválení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny. ).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
ruší
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny č. 11/10 ze dne 14. 12. 2010.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 14. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz