Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-40

ZK-01-2012-40.doc  ZK-01-2012-40pr01.xls
Číslo materiálu40
Číslo jednacíZK-01-2012-40
NázevNabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemků ze správy PF ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, v platném znění umožňuje dle § 2 odst. 6 bezúplatný převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje v případě, že nemovitosti jsou potřebné pro činnost školy nebo školského zařízení. Převáděné pozemky dle materiálu
ZK-01-2012-40, př. 1 jsou nezbytné ke scelení jednotlivých školních areálů, pozemky tvoří jeden funkční celek se stavbami ve vlastnictví Kraje Vysočina. Záměr převodu byl projednán s PF ČR Územní pracoviště Jihlava.
Sekce správy nemovitostí Pozemkového fondu ČR v Praze stanovila, že ke schválení žádosti o bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví kraje v presidiu PF ČR, je třeba doložit stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že nemovitosti požadované pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených Krajem Vysočina a zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jsou pro tyto subjekty nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje (dále jen stanovisko zastupitelstva kraje ).
Návrh řešení Odbor majetkový na základě požadavku Pozemkového fondu ČR na doložení stanoviska zastupitelstva kraje navrhuje vydat usnesením zastupitelstva kraje požadované stanovisko.
StanoviskaRada kraje usnesením 0212/05/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje vydat stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, že pozemky dle materiálu RK-05-2012-12 př. 1 požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, jsou pro činnost škol a školských zařízení zřízených Krajem Vysočina:
- Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, Chotěboř;
- Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod;
- Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764, Humpolec;
- Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod;
- Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529, Chotěboř;
- Střední škola Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, Kamenice nad Lipou;
- Dětský domov, Budkov 1
zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení nezbytné a převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
OŠMS souhlasí s bezúplatným převodem pozemků dle materiálu ZK-01-2012-40.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
prohlašuje,
že pozemky dle materiálu ZK-01-2012-40 př. 1 požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, jsou pro činnost škol a školských zařízení zřízených Krajem Vysočina:
- Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, Chotěboř;
- Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod;
- Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764, Humpolec;
- Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod;
- Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529, Chotěboř;
- Střední škola Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, Kamenice nad Lipou;
- Dětský domov, Budkov 1
zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz