Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-34

ZK-01-2012-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíZK-01-2012-34
NázevMajetkoprávní vypořádání silnice III/34311
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/34311.
Při majetkoprávní přípravě stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 bylo zjištěno, že veškeré pozemky pod silnicí III/34311 jsou ve vlastnictví města Svratky a obce Chlumětín. V této souvislosti je nutné s vlastníky pozemků dotčených stavbou uvedenou výše a silnicí III/34311 přistoupit k majetkoprávnímu vypořádání dotčených pozemků. Podle předběžných jednání je obec Chlumětín ochotna darovat pozemky pod silnicí III/34311 Kraji Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření darovací smlouvy s vlastníkem pozemků nacházejících se pod silnicí III/34311 obcí Chlumětín. Jedná se o pozemek par. č. 655/1 o výměře 5926 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 655 a par. č. 653/3 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 727 a pozemek par. č. 718/1 o výměře 13791 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 718/1 a par. č. 718/2 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 651/1 na základě geometrických plánů
č. 178-140/2011 a č. 182-16/2012 v katastrálním území Chlumětín. Smlouva není předložena, protože se jedná o standardní smluvní vztah.
StanoviskaRada kraje usnesením 0154/04/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 655/1 o výměře 5926 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 655 a par. č. 653/3 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 727 a pozemek par. č. 718/1 o výměře 13791 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 718/1 a par. č. 718/2 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 651/1 na základě geometrických plánů č. 178-140/2011 a č. 182-16/2012 v katastrálním území Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 655/1 o výměře 5926 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 655 a par. č. 653/3 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 727 a pozemek par. č. 718/1 o výměře 13791 m2, který byl oddělen z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 718/1 a par. č. 718/2 a z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK jako par. č. 651/1 na základě geometrických plánů č. 178-140/2011 a č. 182-16/2012 v katastrálním území Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz