Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-31

ZK-01-2012-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-01-2012-31
NázevZměna usnesení 0190/03/2010/ZK, 0374/05/2010/ZK,0089/02/2009/ZK, 0197/03/2009/ZK a 0463/06/2009/ZK
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změny usnesení zastupitelstva kraje, kterými bylo rozhodnuto bezúplatně nabýt pozemky, případně spoluvlastnické podíly pozemků z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a České republiky - Pozemkového fondu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl níže uvedené pozemky jiným subjektům, některé pozemky byly také řešeny v rámci komplexní pozemkové úpravy.
Jedná se o následující usnesení, kterými bylo m.j. rozhodnuto o nabytí některých pozemků, resp. spoluvlastnických podílů:
- č. 0190/03/2010/ZK - bezúplatné nabytí pozemku par. č. 266/3 o výměře 375 m2 v k. ú. Stržanov, LV 60000 - ČR, ÚZSVM - převedeno na LV 711 - ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
- č. 0374/05/2010/ZK - bezúplatné nabytí podílu 1/2 pozemku par. č. 1222/2 o výměře 268 m2 v k. ú. Knínice, LV 266 - spol. podíl ČR - ÚZSVM - pozemek zrušen v rámci komplexní pozemkové úpravy
- č. 0089/02/2009/ZK - bezúplatné nabytí pozemků par. č. 863/10 o výměře 213 m2 a par. č. 863/11 o výměře 3076 m2 v k. ú. Světnov, LV 10002 - ČR-Pozemkový fond - převedeno na LV 492 - Česká republika, Lesy České republiky, s. p.
- č. 0197/03/2009/ZK - bezúplatné nabytí pozemku par. č. 304/13 o výměře 35 m2 v k. ú. Staré Hory, LV 60000 - ČR-ÚZSVM - převedeno na LV 10001, Statutární město Jihlava,
- č. 0463/06/2009/ZK - bezúplatné nabytí pozemku PK par. č. 209/1 o výměře 565 m2 v k. ú. Šimpach, LV 60000 - ČR, ÚZSVM - v rámci obnovy operátu označeno nově par. č. 639/10 - převedeno na LV 401 - Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
Návrh řešení OM navrhuje změnit původní usnesení tak, že výše uvedené pozemky, resp. spoluvlastnické podíly z nich budou vyjmuty.
Odbor majetkový majetkoprávní vypořádání uvedených pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd bude řešit s jejich novými vlastníky.
StanoviskaUsnesením 0152/04/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení:
* 0190/03/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2010-32, př. 1 se ruší pozemek par. č. 266/3 o výměře 375 m2 v k. ú. Stržanov;
* 0374/05/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2010-46, př. 1 se ruší podíl 1/2 pozemku par. č. 1222/2 o výměře 268 m2 v k. ú. Knínice;
* 0089/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-25, př. 1 se ruší pozemky par. č. 863/10 o výměře 213 m2 a par. č. 863/11 o výměře 3076 m2, oba v k. ú. Světnov;
* 0197/03/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2009-43, př. 1 se ruší pozemek par. č. 304/13 o výměře 35 m2 v k. ú. Staré Hory;
* 0463/06/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2009-47, př. 1 se ruší pozemek PK par. č. 209/1 o výměře 565 m2 v k. ú. Šimpach.

Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení:
* 0190/03/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2010-32, př. 1 se ruší pozemek par. č. 266/3 o výměře 375 m2 v k. ú. Stržanov;
* 0374/05/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2010-46, př. 1 se ruší podíl 1/2 pozemku par. č. 1222/2 o výměře 268 m2 v k. ú. Knínice;
* 0089/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-25, př. 1 se ruší pozemky par. č. 863/10 o výměře 213 m2 a par. č. 863/11 o výměře 3076 m2, oba v k. ú. Světnov;
* 0197/03/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2009-43, př. 1 se ruší pozemek par. č. 304/13 o výměře 35 m2 v k. ú. Staré Hory;
* 0463/06/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2009-47, př. 1 se ruší pozemek PK par. č. 209/1 o výměře 565 m2 v k. ú. Šimpach.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 14. února 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz