Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-29

ZK-01-2012-29.doc  ZK-01-2012-29pr01.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíZK-01-2012-29
NázevNabytí pozemku v k. ú. a obci Polnička
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se na základě kupní smlouvy uzavřené s Václavem Řeháčkem stal vlastníkem rodinného domu č.p. 126 postaveného na pozemku par. č. 294 i s pozemky par. č. 294 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2, par. č. 285/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 125 m2, par. č. 285/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2, par. č. 295 - zahrada o výměře 68 m2, par. č. 296 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m2, vše v k. ú. a obci Polnička.
Důvodem byla ta skutečnost, že rodinný dům i s přilehlými pozemky tvořil dopravní závadu v obci Polnička. Následně byl objekt zbourán, průjezd v danému úseku obce byl rozšířen a tím došlo k zlepšení celkové dopravní situace v obci.
Po těchto stavebních úpravách došlo k zaměření skutečného stavu a z geometrického plánu č. 906-189/2010 plyne, mimo jiné, že do vlastnictví Kraje Vysočina přejdou díly i o výměře 76 m2 pozemku 44/1, l o výměře 3 m2 pozemku 44/7, k o výměře 227 m2 pozemku 44/16 o o výměře 121 m2 pozemku 44/17, které se slučují do nově utvořeného pozemku par. č. 44/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 427 m2 v k. ú. a obci Polnička. Ostatní nově utvořené pozemky v rámci stavebních úprav v obci Polnička byly již řešeny jiným materiálem.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina díly i o výměře 76 m2 pozemku 44/1, l o výměře 3 m2 pozemku 44/7, k o výměře 227 m2 pozemku 44/16 o o výměře 121 m2 pozemku 44/17, které se slučují do nově utvořeného pozemku par. č. 44/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 427 m2 v k. ú. a obci Polnička, dle geometrického plánu č. 906-189/2010.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje schválit nabytí výše uvedeného pozemku. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, souhlasí s přijetím daru pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s přijetím daru pozemku.
Usnesením č. 0004/01/2012/RK rada kraje rozhodla nabýt výše uvedený pozemek do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem nově utvořený pozemek par. č. 44/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 427 m2 v k. ú. a obci Polnička, vzniklý dle geometrického plánu č. 906-189/2010 z dílů i o výměře 76 m2 pozemku 44/1, l o výměře 3 m2 pozemku 44/7, k o výměře 227 m2 pozemku 44/16 o o výměře 121 m2 pozemku 44/17, z vlastnictví obce Polnička do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz